top of page
  • Zdjęcie autoramec. Adam Nakielny

#WSPÓŁPRACA #AD to dla UOKiK oznaczenie nieprecyzyjne

Zaktualizowano: 6 lut 2023

W ramach prowadzonych postępowań w sprawie oznaczania treści komercyjnych w mediach społecznościowych, Prezes UOKiK skierował wystąpienia do kilkudziesięciu wiodących influencerów zbierając informacje o funkcjonowaniu branży influencer marketingu oraz weryfikując prawidłowość oznaczania przez nich treści reklamowych w mediach społecznościowych. Niestety kilku odpytywanych twórców nie udzieliło informacji lub nie przesłało dokumentów, których zażądał Urząd.


Nieudzielenie odpowiedzi niesie za sobą konsekwencje prawne i finansowe - to naruszenie przepisów i może skończyć się nałożeniem kary finansowej nawet do 50 mln euro. Mając na uwadze wszystkie okoliczności, Prezes UOKiK wydał 6 decyzji, które dotyczą ukarania influencerów za brak współpracy. Kary wyniosły łącznie 139 tys. zł.


Prezes UOKiK przewodzi konsultacjom z organizacjami branżowymi i agencjami marketingowymi, których celem jest wypracowanie rekomendacji dla użytkowników mediów społecznościowych w zakresie oznaczania treści komercyjnych. Urząd rozmawiał również z samymi użytkownikami na profilu UOKiK na Instagramie.


#WSPÓŁPRACA lub #AD to za mało

W komunikacie z 9 maja 2022 r. prezes UOKiK wskazał, że oznaczanie treści komercyjnych hasztagami #współpraca, #ad czy #promo jest nieprawidłowe, bowiem nie pozwala na odróżnienie prywatnych opinii użytkowników mediów społecznościowych od reklam.


Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym wskazuje, że nieuczciwą praktyką rynkową jest kryptoreklama, która polega na wykorzystywaniu treści publicystycznych w środkach masowego przekazu w celu promocji produktu w sytuacji, gdy przedsiębiorca zapłacił za tę promocję, a nie wynika to wyraźnie z treści lub z obrazów lub dźwięków łatwo rozpoznawalnych przez konsumenta. Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy, jest także wypowiedź, która zachęcając do nabywania towarów lub usług sprawia wrażenie neutralnej informacji.


Na podstawie tych regulacji influencerzy są zobowiązani do rzetelnego i precyzyjnego oznaczania materiałów sponsorowanych w mediach społecznościowych.


Jak oznaczać treści sponsorowane?

Wkrótce UOKiK wskaże rekomendacje, w których precyzyjnie zostanie zaprezentowany sugerowany sposób oznaczania treści sponsorowanych publikowanych w social mediach. Wychodząc jednak naprzeciw przedstawiamy kilka zasad, które uchronią twórcę od odpowiedzialności za nieprawidłowe oznaczenie sponsorowanego produktu lub usługi.


Oznaczenie sponsorowanego produktu lub usługi:

- powinno być wystarczająco jasne oraz precyzyjne, aby każdy modelowy internauta (także taki, który nie posługuje się językiem innym niż polski) mógł bez problemu zorientować się, że dany post jest wynikiem współpracy influcencera z konkretną marką, a nie jego prywatnym odczuciem na temat polecanego produktu;

- powinno zostać umieszczone w widocznym miejscu, tj. np. na początku nagrania lub na początku opisu pod publikacją;

- nie powinno być „ukryte” wśród innych hasztagów lub wprowadzone zbyt małą bądź nieczytelną czcionką;

- powinno zostać wyodrębnione, w taki sposób, aby jego dostrzeżenie nie wymagało wysiłku;

- powinno obejmować nie tylko samą nazwę firmy, której produkty są przedmiotem współpracy z influencerem ale również wyraźne wskazanie, że jest to reklama.


Podsumowując, należy podkreślić, że wyłącznie sformułowanie wprost informacji o produkcie sponsorowanym np. poprzez użycie zwrotu reklama, post sponsorowany, materiał sponsorowany itd. da nam pewność, iż nie naruszymy zasad o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.


Obowiązek współpracy z UOKIK

Należy również pamiętać, że w przypadku, gdy UOKiK zwróci się do twórcy o przedstawienie informacji, wyjaśnień i dokumentów, brak współpracy w toku postępowania ze strony twórcy to poważne naruszenie przepisów, może bowiem utrudniać udowodnienie stosowania niedozwolonej praktyki, a także wydłuża znacząco możliwość ustalenia stanu faktycznego i może zakończyć się nałożeniem wysokiej kary.


Źródło: https://uokik.gov.pl

Kommentare


bottom of page