top of page
Specjalizacje
Odkryj nasze wszechstronne specjalizacje, kształtujące innowacyjne rozwiązania i zapewniające Twojej firmie przewagę.
Struktura biały

We support your business wisely.

Świadczymy kompleksowe usługi prawne z zakresu bieżącego doradztwa prawnego, skierowane do podmiotów działających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Działamy zarówno w języku polskim, jak i angielskim, by sprostać wymaganiom klientów europejskich operujących na rynkach krajowych i międzynarodowych. Nasz doświadczony zespół prawników dba o najwyższą jakość i precyzję, by sprostać unikalnym potrzebom każdego klienta.  Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed sądami oraz urzędami, krajowymi oraz europejskimi i światowymi zapewniając skuteczną obronę i wsparcie w różnorodnych sprawach prawnych.  Oferujemy wszechstronną obsługę prawną w ramach kluczowych obszarów, które są odpowiedzią na współczesne wyzwania biznesowe.

Obsługa korporacyjna

Obsługa korporacyjna

Przeprowadzamy procesy zakładania spółek handlowych, ich przekształceń i likwidacji. Obsługujemy organy spółek (zarząd, rady nadzorcze, zgromadzenia wspólników, walne zgromadzeń akcjonariuszy) sporządzając stosowne projekty uchwał, umów, porozumień i regulaminów, monitorując przy tym obowiązki ciążące na właściwych organach. Reprezentujemy zarząd spółek przed Sądami Rejestrowymi. Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne i obsługę postępowań sądowych. Zarządzamy ryzykiem prawnym podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Sporządzamy i negocjujemy wielojęzyczne umowy z kontrahentami. Opracowujemy i wdrażamy optymalne rozwiązania obejmujące przekształcenia kapitałowe, tworzenie holdingów, konsorcjów i grup kapitałowych. Przeprowadzamy szkolenia wewnątrz korporacyjne oraz obsługujemy programy opcyjne i obligacje korporacyjne.

Startupy i innowacje

Wspieramy założycieli we wszystkich fazach rozwoju startupu - od pomysłu, przez rundy finansowania do samego wyjścia. Przeprowadzamy założycieli przez proces negocjacji, od wstępnych rozmów aż do zamknięcia. Doradzamy w zakresie pozyskiwania kapitału i przeprowadzania procesu inwestycyjnego. Obsługujemy transakcje kapitałowe – przeprowadzamy due diligence, opracowujemy i negocjujemy term sheet’y, umowy inwestycyjne oraz umowy wspólników. Doradzamy w wyborze właściwej formy działalności, tworzymy umowy założycielskie i przeprowadzamy przekształcenia, fuzje i podziały spółek objętych działalnością startupu. Nasza kancelaria specjalizuje się w zapewnianiu kompleksowego wsparcia prawnego i biznesowego w kwestiach związanych z ochroną własności intelektualnej. Pomagamy naszym klientom w rejestracji patentów, znaków towarowych oraz w obsłudze praw autorskich, co umożliwia im skuteczną ochronę ich innowacyjnych rozwiązań i unikalnych produktów na rynku. Nasz zespół ekspertów prowadzi również analizy ryzyka, aby zapewnić, że intelektualna własność startupu jest odpowiednio zabezpieczona przed ewentualnymi konfliktami prawno-patentowymi.

Kontrakty IT

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie negocjacji i opracowywania umów branży IT. Nasza praktyka obejmuje różnorodne typy umów, w tym wdrożeniowe, utrzymaniowo-rozwojowe, outsourcingowe oraz kontrakty chmurowe – IaaS, PaaS, SaaS. Specjalizujemy się także w umowach dotyczących rozwiązań e-commerce single tenant. Skupiamy się na identyfikacji kluczowych problemów z perspektywy biznesu klienta, dzięki czemu możemy skoncentrować się na efektywnych rozwiązaniach.  Współpracujemy zarówno z polskimi, jak i międzynarodowymi dostawcami usług IT, co daje nam szeroki wachlarz doświadczeń i wiedzy. Nasz zespół doświadczonych negocjatorów umów wspiera klientów na każdym etapie procesu – od tworzenia umowy po monitorowanie projektu pod kątem aspektów prawnych. Jeśli zależy Ci na stałym nadzorze projektowym od strony prawnej, możemy zapewnić tę usługę na Twoje życzenie.

Ochrona danych osobowych

Nasza kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną, obejmującą szeroki zakres usług związanych z ochroną danych osobowych. Specjalizujemy się w kontroli i wdrożeniach, zapewniamy profesjonalny helpdesk w zakresie RODO, oraz przeprowadzamy symulacje kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Jesteśmy ekspertami w outsourcingu funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD), sporządzaniu dokumentacji RODO, oraz ocenach skutków związanych z ochroną danych i umowami powierzenia danych. Dodatkowo, zajmujemy się legalizacją transferów danych oraz świadczymy wiele innych usług związanych z ochroną danych osobowych. Pozostajemy na bieżąco ze zmianami przepisów, dotyczących nie tylko ochrony prywatności, ale także specjalistycznych sektorów gospodarki. Dzięki temu możemy zapewnić naszym klientom kompleksową i aktualną wiedzę prawno-biznesową. Reprezentujemy naszych klientów w różnorodnych postępowaniach przed sądami polskimi oraz przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych (UODO). Nasz doświadczony zespół prawników jest gotowy sprostać nawet najbardziej wymagającym wyzwaniom związanym z ochroną danych osobowych.

Cyberbezpieczeństwo

Wspieramy organizacje w tworzeniu najwyższych standardów dotyczących bezpieczeństwa danych. Działamy na rzecz digitalizacji procesów biznesowych oraz zapewniamy kompleksowe rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Nasza specjalistyczna wiedza prawnicza jest doskonale zintegrowana z doświadczeniem w dziedzinie digitalizacji biznesu, co pozwala nam oferować klientom pełne wsparcie w złożonych zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem danych. Oprócz naszych kluczowych usług, przeprowadzamy również penetracyjne testy infrastruktury i aplikacji, aby zidentyfikować potencjalne luki i słabe punkty w systemach klienta. Regularne audyty bezpieczeństwa pomagają utrzymać ochronę danych na najwyższym poziomie. Organizujemy specjalistyczne szkolenia dla personelu klienta, które zwiększają świadomość i umiejętności związane z ochroną danych. Edukacja pracowników odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu incydentom związanym z cyberbezpieczeństwem. Świadczymy usługi zarządzania reakcją na incydenty i zdarzenia związane z cyberbezpieczeństwem. Dzięki szybkiej i skutecznej reakcji możemy minimalizować skutki ataków i zagrożeń. Pomagamy naszym klientom w spełnianiu wymogów przepisów ochrony danych, takich jak RODO, oraz odpowiednich standardów branżowych. Nasza wiedza prawnicza pozwala zapewnić pełną zgodność i uniknięcie ryzyka kar finansowych.

Prawo własności intelektualnej

Przeprowadzamy badania zdolności rejestrowej znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz ich rejestracje przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) z siedzibą w Genewie. Monitorujemy zgłaszanie kolizyjnych oznaczeń. Reprezentujemy w sprawach z zakresu naruszeń prawa do znaku towarowego i wzoru przemysłowego. Tworzymy wielojęzyczne umowy przenoszące prawa do znaków towarowych i wzorów przemysłowych, umowy licencyjne. Negocjujemy i projektujemy umowy z zakresu prawa autorskiego w tym związane z produkcjami scenicznymi, filmowymi i muzycznymi, dziełami sztuki i literaturą. 

W zakresie ochrony znaków towarowych, pomagamy klientom w rejestracji i skutecznej ochronie ich unikatowych znaków, obejmujących zarówno znaki słowne, graficzne, jak i kombinacje obu. Dzięki naszemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi zapewniamy naszym klientom pełną ochronę przed ewentualnymi naruszeniami.  W dziedzinie praw autorskich, służymy naszym klientom kompleksowym doradztwem, chroniąc prawa do dzieł artystycznych, literackich oraz twórczości intelektualnej związanej z technologią i oprogramowaniem. Nasz zespół prawa własności intelektualnej posiada dogłębną wiedzę w tej dziedzinie, co pozwala nam udzielać wsparcia nawet w odniesieniu do najbardziej złożonych i skomplikowanych kwestii.  W ramach zarządzania portfelem własności intelektualnej, dbamy o terminowe przedłużanie praw naszych klientów oraz świadczymy usługi monitorowania potencjalnych naruszeń. Nasz zespół prawa własności intelektualnej współpracuje z innymi praktykami w naszej kancelarii, w tym praktyką fuzji i przejęć, private equity, praktyką rynków kapitałowych oraz praktyką postępowań sądowych i arbitrażowych. Dzięki temu możemy zapewnić naszym klientom kompleksową obsługę prawną przy złożonych transakcjach krajowych i międzynarodowych. 

Regulacje i technologie finansowe

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa regulacyjnego w zakresie różnorodnych instytucji finansowych, w tym banków, domów maklerskich, funduszy oraz podmiotów działających w sektorze innowacji finansowych. Nasza oferta jest ukierunkowana na wsparcie klientów w dostosowaniu się do dynamicznych zmian w technologii usług finansowych.  Dzięki naszemu doświadczeniu i ekspertyzie, jesteśmy w stanie świadczyć kompleksowe wsparcie w zakresie różnorodnych zagadnień związanych z digital finance. Obejmuje to obszar cloud computing, sztucznej inteligencji w sektorze finansowym, innowacyjnych płatności, rozwiązań takich jak Digital Onboarding, NFT, tokeny inwestycyjne, crowdfunding, Banking as a Service oraz innych nowych usług właściwych dla branży finansowej, takich jak odporność cyfrowa sektora finansowego (w szczególności DORA).  Nasze wsparcie koncentruje się na publicznym prawie bankowym, przygotowaniu do nowych regulacji, kontraktowaniu rozwiązań chmurowych, doradztwie prawem w zakresie umów outsourcingu (w tym usług ICT), compliance i AML, obsłudze prawnej jednostek biznesowych banków, cybersecurity oraz ochronie danych, a także licencjonowaniu oprogramowania. Jesteśmy gotowi wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie, aby pomóc naszym klientom zrozumieć i przestrzegać odpowiednich regulacji w obszarze digital finance.

Sztuczna inteligencja

Śledzimy i analizujemy także planowane akty prawne na poziomie europejskim związane z sektorem sztucznej inteligencji. Współpracujemy z klientami, aby dostarczyć im najnowsze informacje i wsparcie w zakresie zmian prawnych, które mogą wpływać na ich działalność związaną z AI. W ostatnich latach Unia Europejska aktywnie pracuje nad regulacjami dotyczącymi sztucznej inteligencji. Planowane akty prawne mają na celu zharmonizowanie przepisów w tym obszarze, zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności w zastosowaniach AI oraz ochronę praw konsumentów i użytkowników. Istotnym elementem planowanych aktów prawnych jest również promowanie innowacyjności i konkurencyjności europejskiego sektora sztucznej inteligencji. Zaproponowane przepisy koncentrują się na różnorodnych aspektach związanych z AI, w tym zasady etyczne i odpowiedzialne zastosowanie, ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo i jakość AI, transparentność i dostęp do informacji oraz wsparcie dla innowacji.

Video Games & Entertainment

W świecie branży gier komputerowych, która stanowi największą i jednocześnie jedną z najmłodszych części sektora rozrywki, pojawiają się nowe wyzwania biznesowo-prawne. Nasza kancelaria jest odpowiedzią na te potrzeby, oferując spersonalizowane rozwiązania dopasowane do specyfiki tego ekscytującego sektora zarówno na poziomie polskim, jak i globalnym. Nasz zespół specjalistów pomaga naszym klientom w maksymalnym wykorzystaniu potencjału ich tworzonych gier, kreatywnych pomysłów oraz strategii komercjalizacji interaktywnej rozrywki. Dostarczamy wsparcie na każdym etapie rozwoju biznesu: od założenia spółki lub przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę osobową lub kapitałową, przez pozyskiwanie pierwszych inwestorów, aż po zrealizowanie planowanego exitu.  W ramach naszych usług zapewniamy kompleksową ochronę praw autorskich oraz elementów gry. Tworzymy i negocjujemy umowy wydawnicze, dev-publishing oraz licencyjne. Wspieramy klientów w zagadnieniach związanych z finansowaniem, w tym zarówno w zakresie prywatnych, jak i publicznych źródeł kapitału. Negocjujemy w imieniu naszych klientów z funduszami VC, aniołami biznesu oraz innymi potencjalnymi wspólnikami. Oferujemy również wsparcie w kolejnych rundach finansowania oraz pomagamy przygotować spółki do ewentualnego debiutu na giełdzie.

e-Commerce & Digital services

Oferujemy kompleksowe usługi prawne dla firm działających w sektorze handlu elektronicznego. Pomagamy klientom w zakładaniu i rejestrowaniu spółek, tworzeniu platform e-commerce i ustalaniu odpowiedniej struktury prawnej. Zapewniamy personalizowane pakiety dokumentów dla sklepów i portali internetowych (regulaminy, polityki prywatności, umowy powierzenia przetwarzania danych, polityki prywatności cookies, dokumenty dotyczące odstąpienia od umowy przez konsumenta i reklamacji towaru), pakiety RODO (polityki prywatności, klauzule informacyjne, polityki ochrony danych osobowych, rejestry danych osobowych, zgody na przetwarzanie danych osobowych) wraz z usługą okresowej aktualizacji. Przeprowadzamy audyty zgodności sklepów internetowych z prawem konsumenckim. Reprezentujemy w sporach sądowych w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji oraz prawa konsumentów. Opiniujemy kampanie reklamowe w internecie. Sporządzamy i negocjujemy kontrakty z influencerami. 

Nieruchomości

W naszej kancelarii oferujemy wsparcie prawnicze na każdym etapie procesu inwestycji budowlanej. Nasze doświadczenie obejmuje szeroki zakres działań, rozpoczynając od wyboru architekta i wsparcia w kwestii praw własności intelektualnej, aż po finalizację umów dotyczących robót budowlanych.  Nasza specjalizacja pozwala nam również na reprezentowanie klientów w trudnych sporach i postępowaniach administracyjnych, a także na świadczenie wsparcia przy kwestiach finansowania projektów nieruchomościowych.

Spory sądowe i arbitraż

Nasze usługi obejmują szeroki zakres doradztwa w obszarze sporów, szczególnie w dziedzinach takich jak własność intelektualna, prawo spółek handlowych, fuzje i przejęcia, jak również sprawy dotyczące robót budowlanych oraz skomplikowanych umów handlowych.  Jesteśmy zaufanym partnerem naszych klientów w procesach przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), reprezentując ich interesy z pełnym profesjonalizmem.  Nasza działalność obejmuje również reprezentowanie klientów w różnych rodzajach sądów polubownych, w tym takich prestiżowych instytucji jak United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), International Chamber of Commerce (ICC), London Court of International Arbitration (LCIA) i Vienna International Arbitral Centre (VIAC). Wniesienie spraw do postępowania przed tymi renomowanymi instytucjami jest jednym z elementów naszej praktyki.  Dodatkowo, działamy również w ramach postępowań administrowanych przez krajowe instytucje arbitrażowe, takie jak Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan. Nasza reprezentacja jest zawsze ukierunkowana na osiągnięcie korzystnych rezultatów dla klientów, dzięki naszemu doświadczeniu, wiedzy i skutecznym strategiom w obszarze rozwiązywania sporów.

Kontrakty IT
Ochrona danych osobowych
Prawo własności intelektualnej
Regulacje i technologie finansowe
Sztuczna inteligencja
Video Games & Entertainment
Cybebezpieczeństwo
Startupu i innowacje
e-Commerce
Nieruchomości
Spory sądowe i arbitraż
Architektura nowoczesna
bottom of page