top of page

Kontakt

Zadzwoń lub napisz do nas.

LAWWISE Nakielny Stach Partnerzy
Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska

z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział KRS pod numerem KRS 0000981334, NIP 9452258598, REGON 522532477


BIC/SWIFT: INGBPLPW

Rachunek PLN: PL76 1050 1445 1000 0090 8171 1559

Rachunek EUR: PL54 1050 1445 1000 0090 8171 1567
Rachunek USD: PL42 1050 1445 1000 0090 8292 0985 

Opolska 110

31-323 Kraków 
Polska

(+48) 601 539 564
(+48) 662 230 811

office@lawwise.pl

  • LAWWISE Linkedin
  • LAWWISE Facebook
  • LAWWISE Instagram

Dziękujemy za Twoją wiadomość.

bottom of page