top of page
Partnerzy
Poznaj naszych liderów, kreujących nowe możliwości i zapewniających Twojemu Biznesowi unikalną przewagę.
mec. Rafał Stach Partner Zarządzający LAWWISE

PL, EN, FR

rafal.stach@lawwise.pl

+48 601 539 564

  • Grey LinkedIn Icon
radca prawny | partner zarządzający
European Trade Mark and Design Attorney
mec.
Rafał
Stach

Doświadczenie zawodowe zdobywał już podczas studiów współpracując z Union Bank of Switzerland oraz Fundacją Poland Business Run, a podczas aplikacji radcowskiej, którą odbywał w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie pracując w departamencie międzynarodowego prawa gospodarczego renomowanej krakowskiej kancelarii radców prawnych. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, broniąc pracę magisterską w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego. Jest absolwentem studiów podyplomowych Prawa Nowoczesnych Technologii Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej złożył egzamin radcowski i uzyskał wpis na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, należącej do Council of Bars and Law Societies of Europe. Posiada również tytuł zawodowego pełnomocnika przy Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Brał czynny udział w wielu kursach z zakresu prawa międzynarodowego m.in. Chinese Company Law prowadzony przez Beijing Foreign Studies University Law School i jest aktywnym uczestnikiem międzynarodowych konferencji dotykających problematyki europejskiego prawa nowych technologii. Prowadzi praktykę z zakresu prawa nowych technologii, międzynarodowego prawa gospodarczego oraz doradztwa korporacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych, sporządzania i analizy umów dwujęzycznych, prawa własności intelektualnej, sporów sądowych i arbitrażu międzynarodowego (ICC, VIAC, LCIA) oraz obsługi prawnej branży gamingowej, kreatywnej, e-commerce, IT i startupów. Od 2024 roku pełni rolę eksperta w rządowej Grupie Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI) przy Ministrze Cyfryzacji, utworzonej z myślą o wskazaniu działań służących zapewnieniu w Polsce odpowiednich warunków dla rozwoju zastosowań AI zarówno w sektorach prywatnym i publicznym, a także w prowadzeniu badań naukowych. 

adwokat | partner zarządzający
mec.
Adam
Nakielny

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, broniąc pracę magisterską w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego obejmującą rozważania na temat działalności gospodarczej z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych oraz studia zagraniczne na Babeș-Bolyai University. Jest członkiem założycielem Koła Naukowego Publicznego Prawa Gospodarczego TBSP Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praktyczną wiedzę prawniczą zdobywał już w czasie studiów odbywając staż w renomowanej kancelarii adwokackiej w Krakowie, z którą współpracował również podczas odbywania aplikacji przy tutejszej Okręgowej Radzie Adwokackiej. Po złożeniu z pozytywnym wynikiem egzaminu adwokackiego z powodzeniem prowadzi praktykę zawodową w zakresie obsługi korporacyjnej podmiotów gospodarczych, prawa spółek handlowych, prawa rynków kapitałowych w tym kompleksowej obsługi emisji obligacji. Obsługuje kampanie crowdfundingowe oraz inwestycyjne przy użyciu nowych rozwiązań technologicznych, a także obsługuje podmioty gospodarcze ubiegające się o dopuszczenie do alternatywnego systemu obrotu papierów wartościowych NewConnect.

Mecenas Adam Nakielny.jpg

PL, EN, RU

adam.nakielny@lawwise.pl

+48 662 230 811

biała Droga
bottom of page