top of page
  • Zdjęcie autoramec. Rafał Stach

Transakcje na polskim rynku VC w 2022

PFR Ventures i Inovo VC przygotowały raport podsumowujący transakcje na polskim rynku venture capital w 2022 roku. Z danych wynika, że w tym okresie 435 spółek pozyskało 3,6 mld PLN od 244 funduszy.

Źródło: https://pfrventures.pl/aktualnosci/transakcje-na-polskim-rynku-vc-w-2022


W 2022 przez polski rynek VC przepłynęło 3,6 mld PLN. To łączna wartość kapitału, który polskie i zagraniczne fundusze zainwestowały w 460 transakcjach w 435 rodzimych innowacyjnych przedsiębiorstw. Porównując 2022 do 2021 roku, wartość rynku utrzymała się na tym samym poziomie. Równocześnie, o 15% wzrosła liczba sfinansowanych firm.


W ostatnim kwartale 2022 roku fundusze zainwestowały ponad 1 mld PLN. Tym samym, zgodnie z trendem z poprzednich lat, ostatnie trzy miesiące przyniosły start-upom najwięcej transakcji i kapitału. W całym 2022 roku odnotowaliśmy tylko 1 transakcję o charakterze megarundy – pozyskała ją polsko-fińska spółka ICEYE, na której rozwój inwestorzy przeznaczyli 560 mln PLN. Fundusze VC dokonały jeszcze 4 innych transakcji, których wartość przekraczała próg 100 mln PLN (Ramp – 330 mln PLN, Vodeno – 274 mln PLN, Silent Eight – 170 mln PLN i SunRoof – 134 mln PLN).


Pieniądze z funduszy VC najczęściej trafiają do spółek, które zajmują się innowacjami z obszaru zdrowia. To trend, który utrzymuje się już od 3 lat i choć sama liczba transakcji spada, to kategoria ta wciąż zajmuje pierwsze miejsce. W 2022 stanowiły one 13,7% z wszystkich przeprowadzonych transakcji. Najpopularniejszym modelem biznesowym pozostaje SaaS (model subskrypcyjny), którego udział wynosi ponad połowę.


Do wyhamowania doszło również na rynku pracy w start-upach. Co 3 z 18 spółek, które w latach 2019-2021 pozyskały najwięcej finansowania VC, zredukowała liczbę etatów. Jednocześnie, ogólna liczba pracowników w tych spółkach wzrosła.

Pełna treść raportu dostępna jest pod adresem: https://tiny.pl/w4wlb
Comentarios


bottom of page