top of page
  • Zdjęcie autoramec. Adam Nakielny

SME Fund sfinansuje rejestracje Twojego znaku towarowego lub wzoru

Zaktualizowano: 6 lut 2023Fundusz dla MŚP The Ideas Powered for Business to program przyznawania dotacji utworzony w celu wsparcia praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) europejskich. SME Fund (fundusz dla MŚP) to inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Fundusz dla MŚP będzie działać od 10 stycznia 2022 r. do 16 grudnia 2022 r.


Dlaczego ochrona Twojego znaku towarowego jest konieczna?

W erze cyfrowej ochrona własności intelektualnej jest niezbędna. Jest to jedyny zgodny z prawem sposób, by nie dopuścić do kopiowania lub wykorzystania swoich unikatowych pomysłów, produktów lub usług bez pozwolenia. Ochrona własności intelektualnej może obejmować różne aktywa, na przykład znaki towarowe, wzory, patenty, tożsamość firmy, produkty, usługi i procesy.


Kto może skorzystać z Funduszu SME?

Fundusz dla MŚP oferuje wsparcie finansowe dla MŚP z siedzibą w Unii Europejskiej. Wniosek może złożyć właściciel unijnego MŚP, pracownik lub upoważniony przedstawiciel działający w jego imieniu. Dotacje są zawsze przekazywane bezpośrednio do MŚP.


Nawet 75% zwrotu opłat za znak towarowy i wzór na poziomie UE

Fundusz dla MŚP oferuje wsparcie finansowe dla MŚP z siedzibą w Unii Europejskiej. Wniosek może złożyć właściciel unijnego MŚP, pracownik lub upoważniony przedstawiciel działający w jego imieniu. Dotacje są zawsze przekazywane bezpośrednio do MŚP. Wsparcie obejmuje do:

  • 75% zwrotu opłat za znak towarowy i wzór na poziomie Unii Europejskiej Można ubiegać się o zwrot 75% opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za dodatkowe klasy na szczeblu UE. Rejestracji do tego rodzaju ochrony należy dokonać za pośrednictwem EUIPO.

  • 75% zwrotu opłat za znaki towarowe i wzory na poziomie krajowym i regionalnym Można ubiegać o zwrot 75% opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za dodatkowe klasy na szczeblu krajowym i regionalnym. Rejestracji do tego typu ochrony należy dokonać bezpośrednio w krajowym urzędzie ds. własności intelektualnej lub w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu (w przypadku ochrony na poziomie regionalnym obejmującym Belgię, Holandię i Luksemburg).

  • 50% zwrotu opłat za znak towarowy i wzór poza UE Można ubiegać się o zwrot 50% podstawowych opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za wyznaczenie i późniejszych opłat za wyznaczenie poza UE. Opłaty za wyznaczenie uiszczane w państwach członkowskich są wyłączone, podobnie jak opłaty manipulacyjne pobierane przez urząd pochodzenia. Wnioski o ten rodzaj ochrony należy składać do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Szczegółowe informacje na temat Funduszu MŚP Ideas Powered for Business można znaleźć w zaproszeniu do składania wniosków.


W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z LAWWISE.* informacje oraz grafika powyżej zostały zaczerpnięte ze strony internetowej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) https://euipo.europa.eu.

Commentaires


bottom of page