top of page
  • Zdjęcie autoramec. Karol Dygdoń

Jak na pracę agentów piłkarskich wpłynie FIFA Football Agent Regulations?

Nowe regulacje FIFA i PZPN dotyczące agentów wchodzą w życie

Z dniem 1 października 2023 roku zaczęła obowiązywać od dawna zapowiadana, gruntowna reforma zasad funkcjonowania pośredników transakcyjnych na rynku piłkarskim, od teraz ponownie określanych agentami piłkarskimi, co stanowi powrót do nazewnictwa sprzed 1 kwietnia 2015 roku. Reforma została przeprowadzona zarówno na szczeblu międzynarodowym, jak również krajowym, za sprawą dokumentów FIFA Football Agent Regulations praz Regulaminu Agentów Piłkarskich PZPN.


Wynagrodzenie dla agenta piłkarskiego na nowych zasadach

Nowe regulacje wprowadzają liczne zasady związane z wynagrodzeniem agenta piłkarskiego. Maksymalna prowizja należna agentowi wynosi 5% (przy rocznym wynagrodzeniu zawodnika do kwoty 800 000 złotych lub ekwiwalencie tej kwoty), natomiast 3% w przypadku kontraktów o dużej wartości (rocznym wynagrodzeniu zawodnika przenoszącym kwotę 800 000 złotych). Co istotne, zmniejszona wartość prowizji obowiązuje wyłącznie dla nadwyżki ponad próg 800 000 złotych. Powyższe wartości wzrastają do odpowiednio 10% i 6% w przypadku dozwolonej (pod rygorem spełnienia dodatkowych warunków) podwójnej reprezentacji, kiedy agent reprezentuje obie strony kontraktu piłkarskiego.


Wynagrodzenie zawodnika stanowiące podstawę do obliczenia prowizji obejmuje wynagrodzenie podstawowe, a także ewentualne premie oraz wszelkie kwoty należne po spełnieniu określonych warunków (w tym bonusy np. za liczbę występów, strzelonych goli, mistrzostwo lub puchar kraju, awans do rozgrywek europejskich). Do wynagrodzenia nie wlicza się uzgodnionego przyszłego ekwiwalentu transferowego oraz wszelkich świadczeń pozapłacowych, takich jak udostępnienie samochodu oraz zakwaterowanie. FIFA oraz PZPN wprowadziły również przepisy mające przeciwdziałać omijaniu powyższych limitów poprzez świadczenie na rzecz zawodnika usług doradczych, zarządzania prawami do wizerunku oraz negocjowania umów handlowych.


Zgodnie z nowymi zasadami, agent piłkarski może otrzymać wynagrodzenie za usługi świadczone na rzecz zawodnika niepełnoletniego, jeżeli ten podpisuje swój pierwszy lub kolejny profesjonalny kontrakt piłkarski.


Z pewnymi wyjątkami w zakresie zawodników, których roczne wynagrodzenie nie przekracza 200 000 złotych, wynagrodzenie na rzecz agenta piłkarskiego należne będzie bezpośrednio od zawodnika, celem odejścia od praktyki płatności agentom przez kluby poza rzeczywistą wiedzą zawodników. Płatności na rzecz agentów piłkarskich uiszczane będą w kwartalnych ratach przez okres obowiązywania wynegocjowanego przez agenta kontraktu piłkarskiego. Ponadto płatności będą dokonywane za pośrednictwem Izby Rozliczeniowej FIFA, jednak dopiero po wprowadzeniu odpowiednich zapisów do Regulaminu Izby Rozliczeniowej FIFA.


Umowa o reprezentowanie tylko na dwa lata

Umowy pośrednictwa zastąpione zostały umowami o reprezentację. Z wyjątkiem kolejnej zmiany nazewnictwa, ograniczono okres obowiązywania takich umów do maksymalnie dwóch lat w przypadku umów zawieranych z zawodnikami. Wszelkie postanowienia dotyczące automatycznego lub jednostronnego przedłużenia lub inne postanowienia, które mają na celu przedłużenie okresu obowiązywania umowy poza maksymalny okres dwóch lat, są bezwzględnie nieważne.


Co więcej, agent nie może zawrzeć umowy o reprezentowanie ani nawet nawiązywać kontaktu z zawodnikiem, który jest związany umową z innym agentem piłkarskim zawierającą klauzulę wyłączności, z wyjątkiem ostatnich dwóch miesięcy obowiązywania umowy o reprezentowanie z klauzulą wyłączności, co ma ograniczyć „podbieranie” sobie zawodników przez rywalizujących ze sobą na rynku piłkarskim agentów.


Istotna weryfikacja zawartych umów

Zgodnie z przepisami przejściowymi, umowy pośrednictwa zawarte przed dniem 1 października 2023 roku, które nie spełniają minimalnych wymogów przewidzianych w Regulaminie Agentów Piłkarskich PZPN, jeżeli nie zostały dostosowane do nowych wymogów, przestały obowiązywać w dniu 1 października 2023 roku. Tym samym konieczna jest weryfikacja zawieranych dotychczas umów pod kątem konieczności zawarcia nowych, odpowiadających obecnym regulacjom, a także dostosowaniu zawieranych umów do nowego stanu prawnego na rynku piłkarskim. Nie należy zapominać, że za prowadzenie działalności niezgodnie z regulacjami FIFA i PZPN, agentowi piłkarskiemu grozi nie tylko kwestionowanie jego prawa do wynagrodzenia, ale również ryzyko odpowiedzialności dyscyplinarnej i utraty uprawnień.


Należy oczekiwać, że praktyka w zakresie wykorzystania nowych przepisów kształtowana będzie w kolejnych miesiącach, natomiast FIFA i PZPN opublikują dalsze wytyczne i wyjaśnienia. Z tego względu, jesteśmy w okresie szczególnie istotnym dla agentów oraz innych podmiotów działających na rynku piłkarskim.Zapraszamy do kontaktu z kancelarią LAWWISE przez podmioty zainteresowane wdrożeniem nowych regulacji do swojej działalności oraz stałej współpracy (również na zasadach wyłączności). Nasz zespół weryfikuje i negocjuje umowy pośrednictwa, a także kontrakty piłkarskie dla Championship, League One (Anglia), Premiership (Szkocja), Eredivisie (Holandia), Jupiler Pro League (Belgia), Superligaen (Dania), Süper Lig (Turcja), Super League (Szwajcaria), Protathlima Cyta (Cypr), Ekstraklasa, I Liga, II Liga (Polska) – co sprawia, że dysponujemy konkurencyjnym know-how dla obsługi prawnej na dynamicznym rynku piłkarskim.


Комментарии


bottom of page