top of page
Obsługa korporacyjna

Usługi

Budynek biurowy
Obsluga kororacyjna

Przeprowadzamy procesy zakładania spółek handlowych, ich przekształceń i likwidacji. Obsługujemy organy spółek (zarząd, rady nadzorcze, zgromadzenia wspólników, walne zgromadzeń akcjonariuszy) sporządzając stosowne projekty uchwał, umów, porozumień i regulaminów, monitorując przy tym obowiązki ciążące na właściwych organach. Reprezentujemy zarząd spółek przed Sądami Rejestrowymi. Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne i obsługę postępowań sądowych. Zarządzamy ryzykiem prawnym podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Sporządzamy i negocjujemy wielojęzyczne umowy z kontrahentami. Opracowujemy i wdrażamy optymalne rozwiązania obejmujące przekształcenia kapitałowe, tworzenie holdingów, konsorcjów i grup kapitałowych. Przeprowadzamy szkolenia wewnątrz korporacyjne oraz obsługujemy programy opcyjne i obligacje korporacyjne.

Startupy
i innowacje
Koledzy
Statupy i innowacje

Wspieramy założycieli we wszystkich fazach rozwoju startupu - od pomysłu, przez rundy finansowania do samego wyjścia. Przeprowadzamy założycieli przez proces negocjacji, od wstępnych rozmów aż do zamknięcia. Doradzamy w zakresie pozyskiwania kapitału i przeprowadzania procesu inwestycyjnego. Obsługujemy transakcje kapitałowe – przeprowadzamy due diligence, opracowujemy i negocjujemy term sheet’y, umowy inwestycyjne oraz umowy wspólników. Doradzamy w wyborze właściwej formy działalności, tworzymy umowy założycielskie i przeprowadzamy przekształcenia, fuzje i podziały spółek objętych działalnością startupu.

Modele Fashion Design
Branża kreatywna
Branża kreatwna

Rynek sztuki i branża kreatywna jest nam szczególnie bliska. Znając jej wyjątkowe potrzeby oferujemy kompleksową obsługę domom mody, agencjom reklamowym, galeriom sztuki, studiom architektonicznym, influencerom, wytwórniom muzycznym i filmowym oraz wydawnictwom. Tworzymy i negocjujemy umowy dla artystów i agencji artystycznych sztuk performatywnych  na całym świecie. Reprezentujemy klientów w sporach sądowych w zakresie praw autorskich i czynów nieuczciwej konkurencji. Pomagamy osobom publicznym i rozpoznawalnym markom w rozwiązywaniu kryzysów wizerunkowych. Tworzymy i negocjujemy umowy z twórcami, koprodukcyjne, wykonawcze i sponsoringowe. Wspieramy w konfliktach pomiędzy twórcami. Doradzamy we wszelkich kwestiach z zakresu reklamy w tym product placement. Obsługujemy imprezy masowe, wydarzenia medialne, festiwale i koncerty. 

IT i nowe
technologie
Skany mózgu
IT i nowe technologie

Doradzamy vendorom, software house’om, twórcom oprogramowania, gier i aplikacji mobilnych, startup’om z branży IT oraz twórcą produktów innowacyjnych. Przygotowujemy i negocjujemy umowy wdrożeniowe systemów IT, licencyjne, outsourcingowe, o support i Service Level Agreement. Tworzymy prawną dokumentację oprogramowania w tym regulaminy i licencje.  Przeprowadzamy audyt prawny systemów informatycznych, aplikacji mobilnych i  produktów z kategorii internet things. Opiniujemy rozwiązania technologiczne i sporządzamy raporty oceny ryzyka w tym  legalności korzystania z oprogramowania, nabycia majątkowych praw autorskich i praw do utworów zależnych (vendor lock-in), czy usług cloud computing. Reprezentujemy w sporach sądowych z zakresu prawa IT. Negocjujemy umowy z resellerami i wydawnictwami gier wideo i aplikacji. Wspieramy kupujących usługi i sprzęt IT. Nasi doradcy podatkowi wspierają przedsiębiorców we wdrażaniu benefitów podatkowych dla branży IT (IP Box, 50 % kosztów uzyskania przychodu).  

e-commerce
Na zakupy
e-commerce, RODO

Zapewniamy personalizowane pakiety dokumentów dla sklepów i portali internetowych (regulaminy, polityki prywatności, umowy powierzenia przetwarzania danych, polityki prywatności cookies, dokumenty dotyczące odstąpienia od umowy przez konsumenta i reklamacji towaru), pakiety RODO (polityki prywatności, klauzule informacyjne, polityki ochrony danych osobowych, rejestry danych osobowych, zgody na przetwarzanie danych osobowych) wraz z usługą okresowej aktualizacji. Przeprowadzamy audyty zgodności sklepów internetowych z prawem konsumenckim. Reprezentujemy w sporach sądowych w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji oraz prawa konsumentów. Opiniujemy kampanie reklamowe w internecie. Sporządzamy i negocjujemy kontrakty z influencerami. 

Własność intelektualna
Własność
intelektualna
Żarówka

Przeprowadzamy badania zdolności rejestrowej znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz ich rejestracje przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) z siedzibą w Genewie. Monitorujemy zgłaszanie kolizyjnych oznaczeń. Reprezentujemy w sprawach z zakresu naruszeń prawa do znaku towarowego i wzoru przemysłowego. Tworzymy wielojęzyczne umowy przenoszące prawa do znaków towarowych i wzorów przemysłowych, umowy licencyjne. Negocjujemy i projektujemy umowy z zakresu prawa autorskiego w tym związane z produkcjami scenicznymi, filmowymi i muzycznymi, dziełami sztuki i literaturą. 

AdobeStock_43874163.jpeg
bottom of page