top of page

Jak otrzymać 1000 EUR na opłaty za znaki towarowe i wzory?

Fundusz MŚP Ideas Powered for business to program przyznawania dotacji utworzony w celu ochrony praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) europejskich. Fundusz MŚP to inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Fundusz MŚP będzie działać od 23 stycznia 2023 r. do 8 grudnia 2023 r.


Dlaczego ochrona własności intelektualnej jest konieczna

W erze cyfrowej ochrona własności intelektualnej jest niezbędna. Jest to legalny sposób na uniknięcie kopiowania unikalnych pomysłów, produktów lub usług bądź korzystania z nich bez zezwolenia. Ochrona własności intelektualnej za pośrednictwem Funduszu MŚP może obejmować wiele różnych aktywów, w tym znaki towarowe, wzory, patenty i odmiany roślin.


Kto może skorzystać z Funduszu MŚP

Fundusz MŚP oferuje wsparcie finansowe dla MŚP z siedzibą w Unii Europejskiej. Wniosek może złożyć właściciel, pracownik lub upoważniony przedstawiciel zewnętrzny działający w ich imieniu. Dotacje są przyznawane MŚP, a zwrot kosztów jest zawsze przekazywany bezpośrednio na rachunek bankowy MŚP.


Jak uzyskać bon z Funduszu MŚP

Wystarczy, że skontaktujesz się z nami. Przeprowadzimy w Twoim imieniu cały proces uzyskania dofinansowania od SME FUNDS oraz zgłosimy Twój znak towarowy lub wzór do ochrony przed właściwym urzędem ds. własności intelektualnej - krajowym, zagranicznym, europejskim lub międzynarodowym, a następnie rozliczymy projekt. Zwrot środków otrzymasz na Twój rachunek bankowy.


Szczegółowe informacje o Funduszu znajdziesz na stronie internetowej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej https://euipo.europa.eu.


bottom of page